Autonomna pokrajina Vojvodina jedna je od najmanje pošumljenih područja u Evropi.

U skladu sa standardima razvijenih zemalja, optimalna površina pod šumom i zaštitnim zasadima je 0,16 hektara po stanovniku. Prema ovom standardu, šume bi u AP Vojvodini trebalo da zauzimaju površinu od oko 308 hiljada hektara, što znači da sada nedostaje oko 170 hiljada hektara novih šuma i zaštitnih zasada.

Mreža „Pošumimo Vojvodinu“ je upozorila da bi, s ovim tempom sadnje, Vojvodina do optimalnog nivoa pošumljenosti stigla za 1.500 godina. Fond za šume AP Vojvodine nije uspeo da podeli dve trećine novca koji je bio namenjen za pošumljavanje, što ukazuje da postoje sistemski, a ne samo novčani razlozi zbog kojih pošumljavanje izostaje. Iako je Fond osnovan 2010. godine kako bi bio najvažniji instrument podsticaja za povećanje šumovitosti Vojvodine, pokazalo se da je prilično nedelotvoran i neefikasan. Zakon o šumama propisuje da se novac od naknada za korišćenje i promenu namene šuma koristi kroz pokrajinske i lokalne fondove za šume, ali od 2014. do 2021. godine samo je polovina od planiranog iznosa potrošena na mere propisane zakonom. Ubedljivo najviše novca u Fondu se troši na izgradnju šumskih puteva, dok znatno pada iznos potrošen na podizanje novih šuma. Od 2016. godine, dve trećine svih sredstava Fonda potrošeno je na šumske puteve, dok je na podizanje novih šuma u istom periodu potrošeno samo 11% svih rashoda Fonda. Tokom godina, sve manje novca se planira za pošumljavanje, a u 2020. godini iz programa Fonda su izbrisana sva sredstva osim ranije ugovorenih obaveza. Iako je u 2021. godini planirano da se potroši 51 milion dinara za pošumljavanje, potrošeno je samo oko 30 miliona dinara. Pokazalo se da puko povećanje iznosa novca koji se nudi neće dovesti i do većeg pošumljavanja, jer je u 2022. godini bilo samo četiri prijave opština i javnih preduzeća. Slabo interesovanje za konkurse Fonda ukazuje da postoji nezainteresovanost za pošumljavanje, ali i sistemski problemi koji sprečavaju veće investicije u ovu oblast.


Projekat “Pošumimo Vojvodinu – Platforma za učešće javnosti u odlučivanju o javnim politikama zaštite prirode i pošumljavanju u AP Vojvodini” sprovode Ekološki centar “Stanište” iz Vršca, Udruženje za zaštitu šuma iz Novog Sada, Pokret gorana iz Sombora i Udruženje “Zeleni most” iz Banatskog Brestovca.

Mrežu čine 24 ekološke organizacije sa područja Vojvodine. Mreža je osnovana u januaru 2020.godine u cilju većeg uticaja javnosti na donosioce odluka i razvijanja svesti javnosti o značaju očuvanja i unapređenja postojećih šuma i povećanja površina pod šumama u AP Vojvodini, o važnosti očuvanja šuma i pošumljavanja na zaštitu prirode, poljoprivredu, ekonomiju, te radi veće medijske vidljivosti, činjenica i problema u vezi pošumljavanja, kao i načina za njihovo rešavanje.

Dodajte komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top