Mreže

Udruženje „Zeleni most“ je jedna od članica Mreže „Pošumimo Vojvodinu“. U saradnji sa udruženjima Ekološki centar ,,Stanište”, Udruženje za zaštitu šuma, kao i Pokret Gorana Sombor sprovodimo projekat Pošumimo Vojvodinu – Platforma za učešće javnosti u odlučivanju o javnim politikama zaštite prirode i pošumljavanja u AP Vojvodini“.

Udruženje ,,Zeleni most“ je i članica Mreže ,,Banatska platforma”, kao i Nacionalne ekološke asocijacije (NEA); 

Scroll to Top