O nama

Udruženje „Zeleni most“ osnovano je sa ciljem zaštite i očuvanja prirode, edukacije ljudi o značaju zaštićenih dobara, sa posebnim osvrtom na Park prirode „Ponjavica“,  kao i implementacije eko i agroturizma kao vida prezentovanja prirodnih lepota i angažovanje žena u ovim aktivnostima prvenstveno u ruralnim sredinama.

Scroll to Top