Rezultati istraživanja o finansiranju pošumljavanja u AP Vojvodini

Mreža ,,Pošumimo Vojvodinu” sprovela je istraživanje o stanju finansiranja pošumljavanja u AP Vojvodina odnosno na pokrajinskom i lokalnom nivou, kao i stanju i potrebama šumskih rasadnika. 

Nakon prikupljenih informacija došlo se do saznanja da kada bi se i planiralo više novca za pošumljavanje i dalje bi postajali brojni razlozi koji bi osporavali novo pošumaljavanje u Vojvodini. Neki od tih problema su:

  • nedostatak površina i neodlučnost da se poljoprivredno zemljište koje je u državnoj svojini izdvoji za pošumljavanje;
  • nezainteresovanost lokalnih samouprava za pošumljavanje;
  • katastarski i pravno-imovinski problemi na poljoprivrednom zemljištu;
  • nemogućnost da se proizvede dovoljan broj sadnica.

Zato pošumljavanje Vojvodine mora biti projekat od nacionalnog značaja!

Mreža se zalaže za izmene više zakona i to Zakona o šumama,  poljoprivrednom zemljištu i o naknadama za korišćenje javnih dobara. Ukoliko bi došlo do tih promena, lokalne saouprave bi se obavezale da izrade planove pošumljavanja, srede katastre i i izdvoje poljoprivredno zemljište za pošumljavanje. 
Više o temama pročitajte na sledećim linkovima:

Finansiranje pošumljavanja u AP Vojvodini – Onlajn radionica za zainteresovanu javnost

Podizanje novih i očuvanje postojećih šuma u Vojvodini mora biti projekat od nacionalnog značaja

Šumski rasadnici u Vojvodini – da li je pošumljavanje moguće?

Od opština i gradova slaba vajda, bez Pokrajine nema pošumljavanja Vojvodine

Fond za šume AP Vojvodine – nefunkcionalan i nedelotvoran

Dodajte komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top